• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Методична робота
Методична робота в школі направлена на реалізацію
єдиної науково- методичної проблеми
"Інноваційні технології в системі особистісно орієнтованого навчання і виховання як засіб розвитку творчої активності вчителя та учня"

У школі працює методична рада, до складу якої входять заступники директора з НВР, ВР, керівники шкільних методичних об’єднань.

В школі організовано роботу 12 методичних об’єднань вчителів, затверджено плани роботи, методичні проблеми, над якими працювали ШМО, визначено керівників з числа досвідчених педагогів. Робота методичних об’єднань спрямована на удосконалення методичної підготовки, фахової майстерності вчителя, удосконалення методики проведення уроку. Діяльність ШМО сплановано на основі річного плану роботи школи та Перспективної програми розвитку школи. Кожне з ШМО проводить по 5-6 засідань, робота яких будується за окремими планами. На запланованих засіданнях методичних об’єднань обговорюються як організаційні питання (рекомендації МОНМСУ щодо викладання і вивчення навчальних предметів, зміни у навчальних програмах, підготовка і проведення олімпіад, предметних тижнів, проведення контрольних зрізів, затвердження завдань для державної підсумкової атестації), так і науково-методичні питання. Упродовж навчального року всіма ШМО проводяться предметні тижні. З метою загальної теоретичної підготовки педагогічного колективу до впровадження в практику методичної теми організовуються круглі столи ШМО з питань обґрунтування вибору проблеми, визначення її місця у системі важливих ідей і закономірностей методики викладання предметів.

Про результати методичної роботи з педагогічними кадрами у 2011-2012 навчальному році
Згідно з перспективним планом роботи над єдиною методичною проблемою на 2010 - 2014 роки, 2011 – 2012 н. р.- етап практичного дослідження проблеми, який включав в себе такі завдання:
1. Спрямування всіх напрямів методичної роботи на розвиток творчого потенціалу педагогів у контексті реалізації проблемної теми.
2. Розробка методичною радою школи рекомендацій щодо розвитку мотиваційної сфери дітей та учнів. 3. Обговорення запропонованих рекомендацій на засіданнях МО, вироблення заходів стосовно їх реалізації.
4. Підготовка та проведення педагогічних та науково-методичних рад з відповідною тематикою.
5. Вивчення, апробація існуючого ППД.
6. Створення банку інформації щодо впровадження проблемної теми у навчально-виховний процес.
7. Організація взаємовідвідування уроків, занять та виховних заходів.
8. Організація дієвої самоосвітньої роботи педагогів із визначеної проблеми.
9. Розробка алгоритмів, пам’яток, рекомендацій для дітей і батьків.
10.Залучення педагогічних працівників закладів освіти до участі у міських творчих групах.
11.Аналіз навчально-методичної та матеріальної бази кабінетів, вжиття заходів до їх поліпшення.
12.Випуск методичного бюлетеня з досвіду роботи над проблемою.

Для організації та планомірного здійснення методичної роботи було видано наказ по школі № 91 «Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами у 2011-2012 навчальному році» від 08 вересня 2011 року. Протягом року були проведені педагогічні ради, на яких розглядались питання :
Ø «Стан спільної роботи органів учнівського самоврядування та батьківської громадськості», «Роль методичного кабінету в організації роботи над єдиною методичною проблемою школи» (жовтень, 2010)
Ø «Стан викладання української літератури та читання» (січень 2010)
Ø «Стан роботи з обдарованою учнівською молоддю» (березень 2010)
В жовтні 2011 року проведено педагогічний консиліум «Забезпечення наступності у викладанні предметів між початковою і середньою, середньою і старшою ланками школи».

На базі школи відбулись міські семінари :
Ø Вчителів біології «Фізіологічний експеримент як активна форма навчання в курсі «Біологія людини»»(15.03.2012)
Ø Вчителів 1-х класів «Особливості організації навчально-виховного процесу з учнями 1-го класу» (11.10.2011)
Ø Керівників ШМО класних керівників «Спільна виховна діяльність класного керівника та батьківської громадскості» (20.12.2011)
Ø Вчителів економіки «Використання ІКТ у викладанні основ економіки» (30.09.2011)
Ø Вчителів предмету «Захист Вітчизни» «Організація навчання цивільного захисту в школі» (21.03.2012)
Активну участь в проведенні міських семінарів взяли Надєіна С. В., Манелюк Н. О., Сокирська Л. М. (доповідь), Ярова Н. О. (психолого-педагогічні тренінги), Чуганська Г. Г., Коваль Л. М., Тупчій Н. М., Надєіна С. В., Лелека С. В., Мазур В. В. (відкриті уроки), Цикалюк Л. П. (виховний захід).

З метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного керівництва методичною роботою було затверджено склад шкільної методичної ради, визначено та затверджено структуру та форми методичної роботи, складено план роботи над методичною темою, розглянуто, обговорено та затверджено плани роботи шкільних методичних об’єднань на 2011 - 2012 навчальний рік.

Протягом року на засіданнях методичної ради обговорювалися такі питання:
- шляхи реалізації загальношкільної методичної теми «Інноваційні технології в системі особистісно орієнтованого навчання і виховання як засіб розвитку творчої активності учителя і учня»;
- стан науково– дослідницької роботи учнів і вчителів школи;
- сучасні педагогічні технології у навчально – виховному процесі; ü підвищення педагогічної майстерності вчителів;
- аналіз результативності виступу учнів у міському та обласному етапах учнівських олімпіад з базових дисциплін, МАН, різноманітних предметних конкурсах, турнірах;
- підготовка та проведення педагогічних рад;
- підготовка узагальнених матеріалів на міську педагогічну виставку- ярмарок педагогічних ідей та технологій;
- підведення підсумків методичної роботи за 2011-2012 н. р. та прийняття рекомендацій щодо організації методичної роботи у 2012-2013 н. р.
Протягом 2011 - 2012 н. р. було організовано роботу 12 методичних об’єднань вчителів, затверджено плани роботи, методичні проблеми, над якими працювали ШМО, визначено керівників з числа досвідчених педагогів.

Значна частина вчителів школи є активними учасниками міських методичних об'єднань та творчих груп.Участь в конкурсі «Учитель року - 2012»взяли:
- Тимошенко Наталія Миколаївна, учитель української мови та літератури, спеціаліст другої категорії, переможець конкурсу (ІІ місце);
- Шеленков Олексій Олексійович, учитель фізичної культури, спеціаліст вищої категорії, старший вчитель, лауреат конкурсу.

Цікаво, насичено пройшли тижні: англійської мови, математичних наук, зарубіжної літератури, історії, екологічна декада, Шевченківський тиждень, Тиждень польської культури, Тиждень В. О. Сухомлинського. В рамках методичних та предметних тижнів проведено 18 відкритих уроків та позакласних заходів.

Велась робота по впровадженню позитивного педагогічного досвіду учителів Черкавської О. Й. з проблеми «Праця і творчість – основа виховного процесу», Цикалюк Л. П. «Інтерактивні технології як засіб формування комунікативних компетенцій», Синиці Г. М. «Диференційований підхід до навчальної діяльності учнів на уроках математики», Тимошенко Н. М. «Використання технології особистісно орієнтованого навчання на уроках української мови та літератури», Шеленкова О. О. «Коловий метод тренування на уроках фізичної культури».

Статті учителів були надруковані (або готуються до друку) в методичних збірках та фаховій пресі:
- Гнатишина О. В. Система підготовки вчителів до інноваційної діяльності / збірник «Інноваційні форми науково-методичної роботи із педагогічними працівниками». Черкаси, 2011 р. (участь в інтернет - семінарі)
- Екало Н. О. Розвиток енергетики в Україні. Проблеми пошуку і використання нових, екологічно чистих джерел енергії. Урок-круглий стіл. (стаття надіслана в редакцію газети «Фізика», 2011 р.).
- Сорокін С. В. Використання трансгенної сої: проблеми та можливі альтернативи у даному напрямі / Наукові записки екологічної лабораторії УДПУ. Випуск № 14. К.: Науковий світ, 2011 р.
- Гуня Л. П. Опис дуба. Складання загадки про дуб. Урок-проект. (стаття надіслана в редакцію журналу «Початкова школа», 2011 р.).
- Гнатишина О. В. Використання мультимедійних технологій на уроках історії. ( стаття надіслана на Черкаський освітянський портал. Інтернет-конференція «Використання інформаційно-комунікаційних технологій у викладанні предметів суспільно-гуманітарного циклу», листопад 2011 р.).
- Гнатишина О. В. Впровадження методу проектів в навчально-виховний процес/ журнал «Школа», № 6, 2012 р., видавництво «Шкільний світ»
- Танасюк Н. Г. «Спішіть творити добро» (розробка уроку)/ «Педагогічний вісник», № 1, 2012 р.
- Середюк Л. В., Прокопчук В. Я. Використання ігрових технологій на уроках української мови в 7-8 класах (стаття надіслана у видавництво «Шкільний світ» лютий 2012 р.).
Вчителі брали участь в обласних інтернет – семінарах та інтернет – конференціях:
- Гнатишина О. В. Система підготовки вчителів до інноваційної діяльності ( інтернет – семінар «Роль методичного кабінету в інноваційній діяльності вчителя», вересень 2011)
- Гнатишина О. В. Використання мультимедійних технологій на уроках історії. ( стаття надіслана на Черкаський освітянський портал. Інтернет-конференція «Використання інформаційно-комунікаційних технологій у викладанні предметів суспільно-гуманітарного циклу», листопад 2011 р.).
- Ганіч Г. В. Демократизація шкільного життя (інтернет – семінар «Демократизація шкільного життя», травень 2012 р.)
- Чуганська Г. Г. Особливості організації навчально-виховного процесу з першокласниками ( інтернет – семінар «Особливості організації навчально-виховного процесу з першокласниками в умовах впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти», квітень 2012 р.)
Вчитель Волкова Н. С. здійснювала апробацію електронного засобу «Математика. 4 клас».

Важлива роль в організації методичної роботи належить шкільному методичному кабінету. В кабінеті зібрані матеріали творчих знахідок ШМО, атестаційні матеріали, зразки уроків, позакласних заходів, науково-практичних конференцій, фахові журнали, газети, картотека методичної літератури, матеріали для роботи над проблемою школи, зібраний інформаційний каталог передового педагогічного досвіду вчителів школи тощо.

Роботу шкільного методичного кабінету було організовано за кількома напрямками:
v забезпечення вчителів необхідною сучасною інформацією про надбання педагогічної науки та практики (з цією метою створено картотеку науково-методичної літератури, банк даних про вітчизняні та зарубіжні особистісно орієнтовані педагогічні технології);
v стимулювання вчителів до впровадження елементів інноваційних технологій у практичну діяльність;
v накопичення та зберігання власних наробок вчителів школи, забезпечення умов для ознайомлення з ними всього педагогічного колективу;
v створення сприятливих побутових умов для самоосвіти вчителів у межах школи, створення умов для якісного проведення засідань ШМО та методичної ради школи;
v забезпечення вчителів навчальними програмами, програмами спецкурсів, факультативів, тощо.
Триває поповнення методичного кабінету сучасною педагогічною літературою та методичними матеріалами про роботу вчителів школи. Презентували роботу кабінету на міському фестивалі презентацій методичних кабінетів (листопад 2012).

Курсова перепідготовка здійснювалась у 2011-2012 н. р. згідно з перспективним планом. Курсову перепідготовку пройшли такі вчителі: Середюк Л. В., Прокопчук В. Я., Тимошенко Н. М., Ярошенко С. М. (українська мова та література), Хворостяна Н. В.(бібліотекар), Ганіч Г. В., Гладка Т. М. (історія), Чорна В. А. (захист Вітчизни), Цикалюк Л. П., Цикалюк О. М. (англійська мова), Скороход Н. О. (вихователь ГПД). Відвідуючи курси, вони виконали роботи, в яких узагальнили матеріали за індивідуальними методичними темами, поділилися досвідом своєї роботи. Кожен вчитель звітував про проходження курсів та підготовку атестаційних матеріалів на засіданні шкільних методичних об’єднань.

Атестація педагогів школи також здійснювалась у 2011 - 2012 н. р. згідно з перспективним планом. Вчителі, які атестувалися, провели відкриті уроки та позакласні заходи для колег школи і міста. Створили професійні портфоліо (крім Ярошенко С. М.). У звітному році було атестовано 17 педагогічних працівників: Закорчменна Н. А., Прилуцька Л. Г., Тимошенко Н. М., Ярошенко С. М., Шпак В. Д., Пікалюк А. І., Синиця Г. М., Чорна В. А., Шеленков О. О., Войніченко С. Ю., Скороход Н. О., Курницька А. В., Ярова Н. О.,Цикалюк О. М., Хворостяна Н. В., Манелюк Н. О., Сокирська Л. М. З них 4 підтвердили кваліфікацію «спеціаліст вищої категорії», 4 - «спеціаліст першої категорії», 3 - «спеціаліст другої категорії», 6 – підвищили кваліфікацію.

В 2011 -2012 н. р. на міську виставку педтехнологій представлено 12 робіт – Скороход Н. О., Сокирська Л. М., Ярова Н. О., Манелюк Н. О., Цикалюк О. М., Синиця Г. М., Шпак В. Д., Тимошенко Н. М., Прилуцька Л. Г., Закорчменна Н. А.;Хворостяна Н. В., Шеленков О. О.; на конкурс цифрових ресурсів – 3 роботи (Коваль Л. М., Чуганська Г. Г., Ярошенко С. М.).В створенні методичних посібників міських творчих груп взяли участь : вчитель географії Гордійчук Г. В., вчитель української мови Якимчук Г. В.Міським відділом освіти відзначено роботи вчителів Шпак В. Д., Хворостяної Н. В., Синиці Г. М., Манелюк Н. О., Прилуцької Л. Г., Гордійчук Г. В., Закорчменної Н. А., Коваль Л. М., Чуганської Г. Г., як такі, що мають найбільшу методичну цінність, можуть бути рекомендовані для впровадження і використання на міському рівні, внесені до каталогу кращого педагогічного досвіду міста. Оголошена подяка Цикалюк О. М., Скороход Н. О., Шеленкову О. О., Сокирській Л. М., Тимошенко Н. М., Якимчук Г. В., Яровій Н. О., Ярошенко С. М. В створенні методичного посібника обласної творчої групи вчителів української мови та літератури взяли участь Середюк Л. В., Прокопчук В. Я. Посібник відзначений на обласній виставці педтехнологій та рекомендований до друку.

Згідно з перспективним планом вивчення стану викладання навчальних предметів у 2011-2012 н. р. було вивчено стан викладання :
- української літератури і читання (січень 2012, педрада – Гуня Л.П., Гнатишина О.В.)
- етики (листопад 2011, наказ, Гнатишина О.В.)
- захист Вітчизни (березень 2012, наказ, Пікалюк А.І.)
- фізичної культури (травень 2012, наказ Пікалюк А.І.)
- профільного навчання (листопад 2011, наказ, Кравець Т.Б.)
- громадянської освіти (березень 2012, наказ, Гуня Л. П.)

У школі активно запроваджуються інноваційні технології у навчально-виховний процес та управлінську діяльність. Адміністрація школи використовує у своїй практичній діяльності інноваційні технології та методи: це й управлінський моніторинг рівня навчальних досягнень учнів, рейтинг в оцінці роботи вчителя, нетрадиційні форми проведення педагогічних рад та нарад тощо.

Діяльність педагогічного колективу школи спрямована на розвиток творчого потенціалу особистості, створення сприятливих умов для навчання і виховання інтелектуальних і творчо обдарованих дітей. Так, у 2011 – 2012 н. р., у порівнянні з минулим навчальним роком, збільшилася кількість переможців міських олімпіад. Результатом роботи вчителів стали 52 призери міських предметних олімпіад ( проти 43). Школа утримує друге місце за результатами олімпіад серед інших шкіл міста. Найвагоміших результатів досягли учні з історії (8 місць), астрономії (6 місць), правознавства (5 місць), фізики (5 місць), географії (5 місць), хімії (4 місця). По 2 призових місцях зайняли учні з української мови, математики.

В обласному етапі предметних олімпіад взяли участь 16 учнів школи, з них 11 стали переможцями:
І місце - Мельник Ярослав ( 9Г клас, історія, учитель Пікалюк А.І.)
Дон Денис (10Б клас, історія, вчитель Гладка Т. М.)
ІІ місце - Мельник Іван ( 9Г клас, історія, учитель Пікалюк А.І.)
Бурлака Олександр ( 8А клас, історія, учитель Гнатишина О. В.)
Мельник Ярослав ( 9Г клас, георгафія, учитель Гордійчук Г. В.)
Гриненко Вікторія ( 9Г клас, правознавство, учитель Пікалюк А.І.)
ІІІ місце - Яценко Ірина (11Г клас, українська мова, учитель Закорчменна Н. А.) Яценко Ірина (11Г клас, історія, учитель Гладка Т. М.)
Шумко Вікторія ( 9Г клас, правознавство, учитель Пікалюк А.І.) Шумко Вікторія ( 9Г клас, фізика, учитель Екало Н. О.)
Самойленко Наталія (9А клас, хімія, учитель Коломієць Л. М.)
ІІІ місце на IV Всеукраїнському етапі олімпіади з історії виборов Мельник Іван (вчитель Пікалюк А. І.). Переможцем Всеукраїнського конкурсу технічної творчості став Щербак Павло (11б, СЮТ)

Результатом організованої роботи секцій МАН стали призові місця в міському та обласному конкурсі-захисті робіт МАН. На міський конкурс-захист робіт МАН було представлено 14 науково-дослідницьких робіт учнів: Марич Л.(українська мова), Оборонька В., Чоловійчук А. (українська література), Рибака О. (біологія), Бондаренка О., Пастушенка А., Головченко Л. (фізика, астрономія), Скрипник Л. (археологія), Іваськової К. (етнологія, краєзнавство), Осички І. (соціологія), Яценко І. (філософія), Ревук М. (мистецтвознавство), Кузьменко Т. (фольклористика). Всі учні зайняли призові місця на міському етапі, з них 12 взяли участь в обласному етапі, 7 (8 в 2010-2011 н. р.) - стали переможцями обласного етапу: Осичка І. (І місце, брала участь в ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту), Пастушенко А., Кузьменко Т., Оборонько В. (ІІ місце), Яценко І., Іваськова К., Рибак О. (ІІІ місце).

108 учнів були нагороджені грамотами та преміями на шкільному святі Останього дзвоника. 20 учнів школи були нагороджені дипломами та грошовими преміями на міському святі «Золотий олімп -2012». Матеріали про досягнення і успіхи учнів школи висвітлювались в шкільній газеті «Шкільні обрії», настінних газетах, «Уманській зорі», на телебаченні.

Проте, більшість учителів рідко використовують інтерактивні методи навчання, не завжди проводять уроки за технологією особистісно орієнтованого уроку, на низькому рівні залишається взаємовідвідування уроків. Низька активність педагогічних працівників в роботі обласних інтернет-семінарів та інтернет-конференцій. Недостатньо ефективно була організована робота з молодими вчителями. Не всі гуртки і факультативи, що працювали в школі в минулому навчальному році, показали результативний проект.

З метою подальшого удосконалення роботи з педагогічними кадрами, впровадження методичної роботи в режимі інтенсивного розвитку
НАКАЗУЮ:

1. Визнати методичну роботу з педагогічними кадрами у 2011- 2012 н. р. задовільною.
2. Відзначити роботу вчителів Надєіної С. В., Манелюк Н. О., Сокирської Л. М., Чуганської Г. Г., Коваль Л. М., Тупчій Н. М., Лелеки С. В., Мазура В. В., Цикалюк Л. П., Тимошенко Н. М., Шеленкова О. О., практичного психолога Ярової Н. О. з впровадження в практику роботи інноваційних технологій або їх елементів, розробки змістовних та високоефективних уроків, позакласних заходів, організацію та проведення науково-практичних семінарів.
3. Відзначити роботу вчителів Гладкої Т. М., Гордійчук Г. В., Закорчменної Н. А., Екало Н. О., Коломієць Л. М., Гнатишиної О. В., Сингаївського В. І., Пікалюка А. І., Ганіч Г. В., Плюща М. В. Тимошенко Н. М. , учні яких показали високі результати в обласному етапі олімпіад, МАН.
4. Заступнику директора з НВР Гнатишиній О. В.:
4.1. На засіданні методичної ради школи докладно проаналізувати результати методичної роботи у 2011- 20012 н. р. та визначити основні напрямки діяльності на 2012-2013 н. р. (серпень 2012 р)
4.2. Спланувати методичні заходи з педагогічними кадрами школи на 2012-2013 н. р. з урахуванням позитивного досвіду минулих навчальних років та попередження недоліків, допущених у роботі (серпень 2012) 4.3. Проаналізувати вплив методичної роботи на результативність навчально-виховного процесу за підсумками державної підсумкової атестації, олімпіад, конкурсів, МАН, зовнішнього незалежного оцінювання (протягом року).
4.4. Систематично поповнювати перелік науково-методичної літератури, періодичної педагогічної преси, що знаходиться у методичному кабінеті.

5 . Керівникам ШМО:
5.1.Розробити проекти планів роботи ШМО на 2012-2013 н. р. відповідно до Перспективної програми школи, Річного плану школи, основних напрямків діяльності, визначених на засіданні методичної ради школи; (серпень 2012 р.)
5.2. Передбачити під час планування роботи участь кожного педагога у методичній роботі школи 5.3. Заслухати звіт керівників ШМО про роботу у 2012- 2013 н. р. на підсумковій педраді (серпень 2011 р.).

6. Вчителям-предметникам:
6.1. Систематично працювати над підвищенням рівня самоосвіти, над поповненням кабінетів методичними матеріалами. 6.2. Працювати над впровадженням інноваційних методик з метою підвищення результативності навчально-виховного процесу.

7.Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з НВР Гнатишину О. В.

Кiлькiсть переглядiв: 2187