Критерії до усного мовлення на конкурс з англійської мови

2021-06-16

Оцінювання монологічного повідомлення та участі учасника в бесіді відбувається із розрахунку максимальної оцінки в 30 балів, з яких:

1. Обсяг монологічного висловлювання:

– не менше 16 речень;

2. Зміст повідомлення:

1. Повнота розкриття теми (від 1 до 3 балів);

2. Комунікативна спрямованість (від 1 до 3 балів);

3. Інформаційна значимість повідомлення (від 0 до 2 балів).

3. Коментар до критеріїв оцінювання:

1. Повнота розкриття теми (від 1 до 3 балів):

 • 3 бали надаються за достатнє за обсягом висловлювання, яке відповідає зазначеній темі, розкриває її логічно та послідовно, містить власну думку.
 • 2 бали надаються за посереднє за обсягом висловлювання, яке відповідає зазначеній темі, розкриває її логічно та послідовно.
 • 1 бал надається за недостатнє за обсягом висловлювання, яке відповідає зазначеній темі, але не розкриває її логічно та послідовно.

2. Комунікативна спрямованість (від 1 до 3 балів):

 • 3 бали надаються за висловлювання, яке повністю відповідає ситуації спілкування, містить особистісні оцінюючі фрази, передає власне ставлення учня до об’єкту висловлювання.
 • 2 бали надаються за висловлювання, яке повністю відповідає ситуації спілкування, містить особистісні оцінюючі фрази, але неадекватно передає ставлення учня до об’єкту висловлювання
 • 1 бал надається за висловлювання, яке неповністю відповідає ситуації спілкування, не містить особистісних оцінюючих фрази, не передає власного ставлення учня до об’єкту висловлювання.

3. Інформаційна значимість (від 0 до 2 балів):

 • 2 бали надаються за адекватне і достатнє використання країнознавчого матеріалу, своїх знань з інших дисциплін на підтримку власних міркувань або для посилення естетичного рівня викладу.
 • 1 бал надається за не зовсім адекватне та недостатнє використання країнознавчого матеріалу, своїх знань з інших дисциплін на підтримку власних міркувань або для посилення естетичного рівня викладу.
 • 0 балів надається за відсутність інформаційної значимості висловлювання.

Лінгвістична компетенція (20 балів)

1. Вимова (звуки, інтонація, темп) (від 1 до 4 балів);

2. Лексичний запас (від 1 до 6 балів);

3. Функціональна адекватність (від 1 до 2 балів);

4. Граматична правильність (від 1 до 8 балів).

1. Вимова (від 1 до 4 балів):

 • 4 бали надаються за нормативний рівень вимови всіх звуків іноземної мови та правильне інтонаційне оформлення мовлення.
 • 3 бали надаються за нормативний рівень вимови важких звуків іноземної мови та правильне інтонаційне оформлення мовлення.
 • 2 бали надаються за частково ненормативний рівень вимови важких звуків та не завжди правильне інтонаційне оформлення мовлення.
 • 1 бал надається за переважно ненормативний рівень вимови важких звуків та неправильне інтонаційне оформлення мовлення.

2. Лексичний запас (від 1 до 6 балів):

 • 6 балів надаються за високу лексичну насиченість, різноманітність вжитих структур, кліше, виразів, ідіом, точність епітетів, порівнянь тощо.
 • 5 балів надаються достатню лексичну насиченість, різноманітність вжитих структур, кліше, виразів, ідіом тощо.
 • 4 бали надаються за посередню лексичну насиченість, різноманітність вжитих структур, кліше, виразів тощо.
 • 3 бали надаються за посередню лексичну насиченість, одноманітність вжитих структур, кліше, виразів.
 • 2 бали надаються за недостатню лексичну насиченість, одноманітність вжитих структур, кліше, виразів.
 • 1 бал надається за недостатню лексичну насиченість, одноманітність вжитих структур, відсутніх вжитих кліше, виразів, ідіом тощо.

3. Функціональна адекватність (від 1 до 2 балів):

 • 2 бали надаються за достатню функціональну адекватність вжитих лексичних одиниць, структур тощо.
 • 1 бал надається за недостатню функціональну адекватність вжитих лексичних одиниць, структур тощо.

4. Граматична правильність (від 1 до 8 балів):

 • 8 балів надаються за нормативне додержання правил порядку слів у реченні, вживання інверсії, правильність утворення і адекватність вживання граматичних форм, достатню різноманітність вжитих граматичних структур.
 • 7 балів надаються за нормативне додержання правил порядку слів у реченні, вживання інверсії, правильність утворення і адекватність вживання граматичних форм, посередню різноманітність вжитих граматичних структур.
 • 6 балів надаються за нормативне додержання правил порядку слів у реченні, вживання інверсії, правильність утворення, але незначні порушення адекватності вживання граматичних форм, які не впливають на акт комунікації, посередню різноманітність вжитих граматичних структур.
 • 5 балів надаються за нормативне додержання правил порядку слів у реченні, вживання інверсії, незначні порушення правильності утворення та адекватності вживання граматичних форм, які не впливають на акт комунікації, посередню різноманітність вжитих граматичних структур.
 • 4 бали надаються за часткове недодержання правил порядку слів у реченні, незначні порушення правильності утворення та адекватності вживання граматичних форм, які не впливають на акт комунікації, посередню різноманітність вжитих граматичних структур.
 • 3 бали надаються за часткове недодержання правил порядку слів у реченні, незначні порушення правильності утворення та адекватності вживання граматичних форм, які не впливають на акт комунікації, недостатню різноманітність вжитих граматичних структур.
 • 2 бали надаються за недодержання правил порядку слів у реченні, значні порушення правильності утворення та адекватності вживання граматичних форм, які впливають на акт комунікації, недостатню різноманітність вжитих граматичних структур.
 • 1 бал надається за недодержання правил порядку слів у реченні, значні порушення правильності утворення та адекватності вживання граматичних форм, які впливають на акт комунікації, одноманітність вжитих граматичних структур.

5. Заохочувальний бал (вибірково від 1 до 2 балів):

 • 2 бали надаються вибірково за ініціативність, емоційність та експресивність висловлювання, якщо це значно сприяє реалізації рівня сформованості усної мовленнєвої компетенції.
 • 1 бал надається вибірково за емоційність та експресивність висловлювання, якщо це сприяє реалізації рівня сформованості усної мовленнєвої компетенції.

Загальна сума балів: від 6 до 30 балів у відповідності до критеріїв, які наведені вище.

Кiлькiсть переглядiв: 102